SHARE

Astăzi, 25.11.2020, ora 14:30, a fost convocat în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având urmatoarea ordine de zi:

 1. Stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.
 2. Punerea în aplicare a Ordinului Comandantului acțiunii, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Dr. Raed Arafat, numărul 464327 din data de 24.11.2020, privind repartiția studenților voluntari din cadrul Facultăților de Medicină Generală și Facultățile de Asistență Medicală din sistemul public pe perioada stării de alertă la nivel național, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2.

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 25.11.2020 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulare în condițiile art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 64 din data de 10.11.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr.77 din 25.11.2020.

Prin Hotărârea nr. 77/25.11.2020 a C.J.S.U. s-a dispus, în condițiile art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 64/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 64 din data de 10.11.2020, pentru comunele Horodnic de Sus (1,25), Râșca (0,77), Zamostea (0,98), Cacica (1,37) și Horodnic de Jos (1,20).

Totodată se dispun, începând cu data de 26.11.2020, pentru orașul Gura Humorului și începând cu data de 27.11.2020, ora 00.00, pentru comunele Bogdănești, Brodina, Slatina și Vicovu de Jos, pentru o perioadă de 14 zile, prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 967/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.
Citeste si   New York Times pune BUCOVINA pe lista destinațiilor de vacanță recomandate în perioada PANDEMIEI

 Se dispun, începând cu data de 27.11.2020, ora 00.00, pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc, comunele Adâncata și Șcheia, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;
 6. f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 7. g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
Citeste si   Ministerul Educației face ANUNȚUL! Cât la sută dintre profesorii SUCEVENI se vor vaccina?

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 14 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020) Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc măsurile restrictive prevăzute în H.G. nr. 967/2020
1. Gura Humorului 3,59 2,93 26.11.2020, ora 00.00 09.12.2020, ora 24.00
Unități administrativ-teritoriale nou stabilite, pentru care se dispun măsuri restrictive conform H.G. nr. 967/2020
2. Bogdănești 1,94 1,94 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
3. Brodina 1,99 1,99 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
4. Slatina 1,57 1,57 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
5. Vicovu de Jos 1,58 1,58 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
Citeste si   Universitatea „Ștefan cel Mare” din SUCEAVA implementează proiectul ”Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC”

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 14 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020) Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale nou stabilite, pentru care se dispun măsuri restrictive conform H.G. nr. 967/2020
1. Adâncata 1,18 3,18 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
2. Câmpulung Moldovenesc 3,25 3,25 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00
3. Șcheia 3,04 3,04 27.11.2020, ora 00.00 10.12.2020, ora 24.00

Referitor la punctul al doilea de pe ordinea de zi, managerul Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Alexandru Calancea a solicitat în data de 24.11.2020, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.197/2020, detașarea a 15 studenți voluntari aflați în ultimii ani ai pregătirii în medicina generală, în vederea suplinirii deficitului de personal mediu în raport cu volumul mare de îngrijiri medicale în sectoarele COVID.

În urma demersurilor efectuate în regim de urgență, de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, în aceeași zi, a fost emis Ordinului Comandantului acțiunii, Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Dr. Raed Arafat, privind repartiția studenților voluntari din cadrul Facultăților de Medicină Generală și Facultățile de Asistență Medicală din sistemul public pe perioada stării de alertă la nivel național, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2.

Studenții voluntari vor beneficia, în conformitate cu prevederile O.U.G 197/18.11.2020, de un premiu lunar în valoare de 2500 lei (pentru un total de minimum 120 ore de voluntariat) și de un premiu lunar suplimentar în cuantum de 20 de lei pe zi, în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava și în baza fișei de voluntariat emisă de Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Totodată, cazarea și masa voluntarilor vor fi asigurate de Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.


SHARE

LĂSAȚI UN MESAJ